ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

videopress.gr

Στο χώρο των μετεγγραφών, οι λύσεις και οι δυνατότητες που δίνονται είναι απεριόριστες. Μετεγγραφές μπορούν να γίνουν από αναλογικά, ψηφιακά και Hidefinition  format, καθώς επίσης μετατροπές συστημάτων, αλλά και τελεσινέ. Τα format που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής.

HD-CAM , BETACAM DIGITALBETACAM SP, BETACAM SX, BETACAM IMXDVC-PRO 25, DVC-PRO 50, DVCAM, DV, MINI DV, TAPE 1”, U-MATICDVD, S-VHS, VHS, FILM 35mm, FILM 16mm

Μετατροπή από NTSC σε PAL και SECAM και αντίστροφα, καθώς και  Aspect Ratio conversion, 4:3 σε 16:9 κ.α.