ΥΠΟΤΙΤΛΙΣΜΟΙ

videopress.gr

Η VIDEOPRESS S.A. καλύπτει τις ανάγκες για υποτιτλισμό  σε όλα τα αναλογικά και ψηφιακά και SDHD  Format. Μερικά από τα format που μπορούν να χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής: Q.T. Pro res, MXF, MP4,Mpg  κ.α.

Αλλά και σε ΤΑPE υλικό: 

HD-CAM , BETACAM DIGITALBETACAM SX, BETACAM IMX, BETACAM  SP, DVC-PRO 25, DVC-PRO 50, DVCAM, DV, MINI DV.